<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4016206\x26blogName\x3d%C3%81stin+mun+sl%C3%ADta+okkur+%C3%AD+sundur\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://stinnihemm.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://stinnihemm.blogspot.com/\x26vt\x3d-3586845363492521829', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Ástin mun slíta okkur í sundur

Rafrænt tilverustig Kristins Hermannssonar 

fimmtudagur, ágúst 30, 2007

09:30 -

Skorturinn á losunarkvóta fyrir olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum og hátt verð hans á frjálsum markaði undirstrikar hversu mikið hið opinbera niðurgreiðir áliðnaðinn. Fyrir utan lágt raforkuverð og skattafslætti fá þeir losunarkvótann gefins. Í reynd er um að ræða gríðarlegan byggðastyrk til Akraness, Hafnarfjarðar, Reyðarfjarðar og nágrannabyggða. Sem er eitt og sér ekkert til að missa svefn yfir – en aumingjahrollinn setur að við tilhugsunina um að bestu bitana fá bandarískir kaupsýslumenn sem voru svo klókir að bjóða íslenskum sveitamönnum í kokteil og bjölluhringingar í New York og fá í staðinn auðlindir landsins á silfurfati.

Losunarkvótarnir eru þjóðareign sem á að selja hæstbjóðanda og nota afraksturinn til að lækka tekjuskatt einstaklinga. Það er fáránlegt að fólk þurfi að borga fyrir að mæta í vinnuna en það sé ókeypis að sóða út umhverfið.

|

föstudagur, ágúst 24, 2007

13:32 -

Ekki eru orðnar mjög háar aðgangskröfurnar í MBA nám í HÍ ef menn þurfa ekki lengur að hafa lokið fyrstu gráðu til að komast inn. Greinilega nóg að borga bara skólagjöldin. Framsóknarþingmennirnir Magnús Stefánsson og Birkir Jón Jónsson ætla í MBA á Melunum í haust. Hvorugur þeirra hefur lokið háskólagráðu.

|

föstudagur, ágúst 03, 2007

11:47 -

Sá mann á Skúlagötunni með sítt hár í tagli. Hann var í svörtum bomber-jakka með appelsínugulu fóðri, einhverjum no-name gallabuxum og svörtum Slayer bol. Í smá stund fannst mér ég kominn aftur í Gaggó. Viss um hann angaði af pajouli.

|

fimmtudagur, ágúst 02, 2007

10:25 -

Afskaplega lítið dularbúið diss á Guðlaug Þór: http://fridjon.eyjan.is/2007/08/02/til-hvers-eru-menn-i-politik/

|

© Kristinn 2005 - Powered for Blogger by Blogger Templates hits.