<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4016206\x26blogName\x3d%C3%81stin+mun+sl%C3%ADta+okkur+%C3%AD+sundur\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://stinnihemm.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://stinnihemm.blogspot.com/\x26vt\x3d1201978586094407619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Ástin mun slíta okkur í sundur

Rafrænt tilverustig Kristins Hermannssonar 

miðvikudagur, nóvember 09, 2005

09:12 -Nú ætla ég að leggja fyrir áhugasama bloggfélaga smá heimaverkefni, nánar tiltekið í stjórnun. Hér er um að ræða svokallað "case study" úr raunveruleikanum. Keisið er frekar stutt en eins og tíðkast með svona verkefni er fólki vitaskuld frjálst að nýta aðrar upplýsingar um málið vísi það til þeirra í svörum.

Eftirfarandi frétt birtist í vikunni á vef Svæðisútvarps Vestfjarða:

Tveir kennarar við Menntaskólann á Ísafirði, hjónin Hermann Níelsson og Ingibjörg Ingadóttir, voru bæði kvödd á fund skólastjórnenda Menntaskólans í dag, í sitt hvoru lagi, til þess að svara fyrir alvarlegar ávirðingar í starfi. Ingibjörgu er meðal annars gert að greina frá veikindaforföllum við Menntaskólann á meðan hún starfaði fyrir annan vinnuveitanda á sama tíma. Fyrir opinber ummæli um einstaka starfsmenn og málefni skólans og verður sérstaklega leitað skýringa á ummælum sem Ingibjörg hafi látið falla í fjölmiðlum, ekki síst í Svæðisútvarpi Vestfjarða þann 26. maí í vor. Fundinum í dag er m.a. annað ætlað að leiða í ljós, hvort ástæða sé til þess að veita þeim áminningu fyrir háttarlag sitt. Hermann Níelsson, íþróttakennari var til viðtals með stjórnendum skólans fyrr í dag og svaraði spurningum skólastjórnenda meðal annars um útburð á bréfum. Hann hlaut ekki áminningu að svo stöddu en það var haft til hliðsjónar við viðtalsboðun.Þetta væri kannski í frásögur færandi, nema fyrir það, að formaður Félags framhaldsskólakennara og lögmaður félagsins, Ragnar Hall, komu vestur til að sitja fundina. Björn Jóhannesson, lögfræðingur á Ísafirði, er stjórnendum skólans til halds og trausts á fundunum.

Þá koma úrlausnarefnin:

Er vanalegt að starfsmenn séu kvaddir á fundi stjórnenda að viðstöddum lögfræðingum? Er það vísbending um eðlilega eða óeðlilega stjórnunarhætti að þínu mati?

Miðað við íslenska vinnumarkaðshefð, hverskonar brot í starfi kalla á formlegar áminningar eða hótun um áminningu? Ef allt er með felldu á vinnustað er áminningum beitt oft, sjaldan eða í undantekningartilvikum? Kalla framangreind atvik, ef um brot er að ræða í reynd, á formlega áminningu eða eru þau þess eðlis að stjórnanda beri að taka þau upp við starfsmann undir fjögur augu?

Hvaða áhrif telur þú það hafa á starfsanda ef stjórnandi gerir starfsmönnum grein fyrir því að áminningum verði beitt? Telur þú eðli vinnustaðarins skipta máli, t.d. hvort um vinnuskóla er að ræða eða vinnustað sérmenntaðra fagmanna?

Telur þú það bestu aðferð að boða starfsmenn á fund stjórnanda til að svara ávirðingum um brot í starfi? Skiptir máli hvort það er gert í undantekningartilvikum eða hvort það er almenna reglan? Ef það er almenna reglan, hvaða áhrif telur þú það hafa á starfsanda ef stjórnandi beitir þeirri aðferð reglulega að boða starfsmenn á sinn fund til að svara ávirðingum? Hversu oft telurðu að hægt sé að boða starfsmann á fund til að svara ávirðingum um brot í starfi áður en hann upplifir það með sterkum og neikvæðum hætti? Eru slíkar aðferðir góðar til að halda uppi aga eða kunna þær draga úr frumkvæði og sköpunarkrafti á vinnustað?

Í fyrrgreindu tilviki eru um framhald langvinnra deilna að ræða. Í slíku tilviki, hver er ábyrgð stjórnar? Á stjórn að skerast í leikinn eða á hún að halda sig til hlés meðan stjórnandi leysir málið? Telur þú eðlilegt eða óeðlilegt að yfirvöld menntamála taki fram fyrir hendur stjórnar til að leysa deiluna? Skiptir máli í því samhengi hvort um langvinna eða skammvina deilu er að ræða?

***

Þá læt ég þessu lokið í bili. Ef einhverjir eru í stuði væri gaman að fá lasunir (að hluta eða heild), ummæli eða hugsanir á kommentakerfið.

Set með mynd af gamla skólanum mínum. Myndin er fengin að láni frá bb.is.


Anonymous Steini Sleggja said...

ég mun skila greinargerð um málið á föstudaginn og að sjálfsögðu ´færðu skipuritið fyrir septenberyfirlitið í leiðini  


Anonymous Kiddý said...

Ég skil ekki spurninguna.  


Blogger Kristinn said...

Það þykir líka alveg sérstaklega fínt í viðskiptamenntun ef spurningarnar eru frekar tormeltar. Og Steini ég treysti því að þú notir viðurkennda forsíðu fyrir greinargerðir.

Annars var nú tilgangurinn fyrst og fremst að beina athygli að þessu endemis rugli sem viðgengst í MÍ.  


Blogger Leedsarinn said...

Skemmtilegar pælingar Kristinn, en það sem ég hjó fyrst eftir er hvað kemur það fréttinni við að umræddir kennarar eru hjón?

kv.
Árni Þór  


Anonymous Nafnlaus said...

Ég myndi sko ekki þora að gera eða segja neitt í viðurvist Ó-línu nema með lögfræðing mér við hlið.
En, annars, Ingibjörg: Take a hint!!
Það verður nú að viðurkennast að það væri auðveldara fyrir skólameistara/yfirmann að mega bara reka og ráða þá sem hann vildi og þannig skapa vinsamlegan starfsanda (sér í vil) og virkilega setja mark sitt á vinnustaðinn og reksturinn, í stað þess að vera bundinn af einhverjum ríkisstarfsmannasamningum. Spurning um að einkavæða bara Ólu.  


Blogger Greipur said...

Ég vildi að verkefnin í Stjórnunarnámsleiðinu í HÍ væru svona áhugaverð, ég meina, með snefil af nánd og þessháttar. Þú færð 9 fyrir verkefnið Kristinn með tilliti til tormeltu stigs og framsetningu  


Blogger Kristinn said...

Góður punktur Árni. Ég tek undir að það kemur frétinni ekki beint við, en almennt er það hins vegar lykilatriði í landsbyggðarfréttamennsku að láta fylgja með nokkra punkta um ættir manna og uppruna. Þannig geta menn a.m.k. spáð í því ef fréttin hefur ekki upp á annað að bjóða.

Takk fyrir góða umsögn Greipur, kannski maður fari bara að undirbúa kúrsinn vestfirsk atvinnuhefð fyrir Háskólasetur Vestfjarða. Þá gæti maður búið til keis um Ásgeirs Ásgeirssonar veldið, EG, niðursuðuverksmiðjuna Ísland, Hamraborg og fleiri forvitnileg fyrirtæki í gegnum tíðina.  


Anonymous Steini Sleggja said...

greinargerðin verður að bíða en í stuttu máli held ég að við brotthvarf B.Thunder og aðkomu Ólínu hafi skapast ástand hjá starfsfólki sem hellst mætti líkja við þegar hægri stjórn tekur við af vinstri stjórn. Eðli stjórnunarháttanna er svo gerólíkt s.b. eðli vinstri stjórna er að tala, hellst í umræðuhópum og nemdum en hægramegin er meira foringjavald og allar nemdir eru hjómið eitt, svona í stuttu máli  


Anonymous Nafnlaus said...

Gløymdi víst að kvitta undir skoðunina mína,
Sigga jólósló  


Anonymous = Y = said...

Langt og innihaldslítið svar í mörgum liðum.

a) Það er ekkert sem bendir til þess að lögfræðingur kennarasambandsins hafi verið boðaður af öðrum en þeim hjónum er það? Þ.e. að þau hafi vitað upp á sig skömm.

b) Það er siður í starfssamningum að gera þá kröfu til starfsmanna að þeir starfi ekki fyrir aðra á meðan á ráðningu stendur. Nema þá með skriflegu leyfi vinnuveitanda. Í raun ekki óeðlileg krafa.
Hins vegar þekki ég ekki útfærslu starfssamninga hjá opinberum starfsmönnum - veit þó að stjórnendum er fjandanum erfiðara að losa sig við starfsmenn - sama hversu vanhæfir þeir kunna að vera.

c) Væntanlega er ekki oft verið að veita áminningar á vinnustöðum þar sem "allt er með felldu". En í samskiptum þessara einstaklinga sem um ræðir er ekki allt með felldu. Það er eðlilegt að áætla að málsaðilar hafi kosið að hafa með sér fólk með lögfræðimenntun. Í tilfelli skólastjóra þarf að tryggja að stjórnsýslureglum sé framfylgt (mig minnir að skólastjóri hafi þegar brennt sig á þeim fyrr á árinu - skv. fréttamiðlum) og þar sem Ingibjörg og Hermann kunna að vita upp á sig einhverja sök kjósi þau að njóta fulltyngis lögfræðings kennarasambandsins.
En af því þú talar um vinnumarkaðshefð - þá er rétt að koma því að að það eru væntanlega fyrst og fremst opinberir starfsmenn sem njóta þeirra "forréttinda" að fá áminningar. Aðrir fá bara frímiða út um dyrnar með Loyds skófar á rassinum.
Í einkageiranum eru mál rædd undir fjögur augu og við alvarlegt brot eða ítrekuð brot í starfi fara menn út með fyrrnefnt Loyds skófar á fyrrnefndum rassi.

d) Aftur víkur að þeim mun sem er á milli opinberra starfsmanna og annara. Hótanir/loforð um áminningar eru væntanlega þær einu ögunaraðferðir sem opinberir stjórnendur hafa á starfsmenn sína. Eðli vinnustaðarins skiptir að mínu máli höfuðmáli en ekki bara að teknu tilliti til starfsemi innan opinbera geirans - heldur líka milli geira. (Eins og ég hef ýtrekað komið að hér að ofan).

e) Besta aðferð til að svara ávirðingum er kannski ekki í boði í því starfsumhverfi sem stjórnandinn vinnur í.
Það er jú mikilvægt að ábendingar um það sem betur má fara sé komið áleiðis undir fjögur augu. Án þess að þekkja nokkuð til starfsemi MÍ langar mig að benda á að það sé ekki víst að "opin skrifstofa" stjórnenda tíðkist í skólakerfinu. Reyndar minnist ég þess ekki að hafa orðið mikið var við svoleiðis vinnufyrirkomulag á skólaárum mínum. Hvorki í FB né í Garðyrkjuskólanum. Reyndar var það svo að ég sá skólastjórann á Reykjum aðeins einu sinni á meðan á náminu stóð. Og bjó hann þó í skólanum. Það var á afmælisdaginn hans þegar honum þóknaðist að mæta og þiggja köku frá skólanum.

Hversu oft er hægt að boða starfsmann á fund. Ég efast um að það sé til einhver þumalputtaregla. Vonandi dugir 1 skipti. En það er auðvitað þekkt að hægt sé að beita amk. tveimur aðferðum við að leiðbeina fólki, jákvæða styrkingu og neikvæða styrkingu (sbr. ágæta bók Aubrey C. Daniels - Bringing out the best in people).
Einhvers staðar hefur eitthvað farið svo úrskeiðis milli þessara tveggja (þriggja- eftir því hvernig maður telur) að það hefur fallið í farveg neikvæðrar styrkingar. Á móti kemur að ég geri mér ekki grein fyrir því hversu mikinn sveigjanleika skólastjórnendur hafa til að veita jákvæða styrkingu - í formi annars en hróss. Eftir því sem hefur verið í umræðunni er verulegur skortur á að fjármagn dugi til skólahaldsins. Í raun minnir mig að í fjölmiðlum hafi komið upp sú umræða að umræddur skólastjórnandi hafi brotið lög með því að taka of marga nemendur inn í skólann án þess að geta greitt fyrir þjónustuna. (Í raun mætti þannig koma með ábendingu til menntamálaráðherra að veita fyrrnefndum skólameistara neikvæða styrkingu í formi áminningar).

Það er einnig rétt að í ofangreindri frétt er ekki margt sem bendir til þess að eins sé ástatt um aðra starfsmenn skólans - eða að starfsanda innan skólans sé a einhvern hátt ábótavant.

f) Það sem er eðlilegast er að yfirvöld menntamála skapi umhverfi sem gerir stjórnendum kleift að reka stofnanir eins og þeir telja best - innan ramma laganna.
Það kallar í umræddu tilfelli á lagabreytingu sem gerir skólastjóra kleift að segja upp starfssamningum þeirra sem ekki vilja starfa eins og lagt er upp með. Stjórnendur verða að hafa svigrúm til að marka stofnunum stefnu og reyna að skapa þann anda innan þeirra sem þeir kjósa.
Telji starfsmenn á sér brotið við uppsögn hafi þeir úrræði til að sækja rétt sinn hjá héraðsdómi eða gerðardómi.
Sé svo stjórnandi uppvís að lagabrotum eins og þessi hefur orðið, eða brjóti af sér í starfi alvarlega eða ítrekað geti yfirvöld menntamála vikið þeim úr starfi.


Það hefði nú verið fínt að fá að taka svona case með þér hér í eina tíð maður minn.

Kris - umræddur Hermann á ekki son sem heitir Kristinn er það nokkuð?

Steini - er að sunnan.  


Anonymous Steini Sleggja said...

þó að menn komi með yfirborðskend og innihaldslaus svör er nú ekki þar með sagt að þeir séu að sunnan,þó að líkurnar séu yfirgnæfandi að svo sé, og hvergi á Íslandi öllu er sá hæfileiki að tala út um rassgatið á sér í jafn hávegum hafður og á sv- horninu, þannig að ég skil þennann misskilning  


Blogger oakleyses said...

cheap oakley sunglasses, tiffany jewelry, replica watches, longchamp outlet, ray ban sunglasses, michael kors, prada handbags, michael kors outlet, longchamp outlet, christian louboutin outlet, louboutin, uggs on sale, burberry, michael kors outlet, michael kors outlet, nike outlet, polo ralph lauren outlet, ugg boots, ugg boots, prada outlet, polo ralph lauren outlet, tory burch outlet, michael kors outlet, burberry outlet online, kate spade outlet, ray ban sunglasses, gucci outlet, louboutin outlet, ugg boots, louis vuitton outlet, louis vuitton, oakley sunglasses, louboutin shoes, jordan shoes, louis vuitton, tiffany and co, ray ban sunglasses, nike air max, louis vuitton outlet, longchamp, replica watches, oakley sunglasses, nike free, ugg boots, oakley sunglasses, chanel handbags, michael kors outlet  


Blogger oakleyses said...

coach purses, true religion jeans, nike air max, ray ban pas cher, vans pas cher, ralph lauren pas cher, coach outlet, north face, hogan, true religion outlet, nike free, true religion jeans, air jordan pas cher, hermes, air force, ray ban uk, ralph lauren uk, lululemon, air max, north face, sac guess, new balance pas cher, hollister pas cher, nike air max, mulberry, lacoste pas cher, nike blazer, louboutin pas cher, abercrombie and fitch, nike roshe run, converse pas cher, michael kors, tn pas cher, true religion jeans, longchamp pas cher, nike free run uk, timberland, burberry, nike roshe, michael kors, oakley pas cher, kate spade handbags, michael kors, coach factory outlet, sac longchamp, hollister, coach outlet, michael kors, vanessa bruno, nike air max  


Blogger oakleyses said...

north face outlet, abercrombie and fitch, soccer shoes, birkin bag, nike roshe, hollister, vans shoes, valentino shoes, nike air max, converse, louboutin, wedding dresses, nike air max, mont blanc, north face outlet, asics running shoes, converse outlet, insanity workout, ferragamo shoes, nfl jerseys, baseball bats, nike huarache, iphone 6 cases, reebok shoes, ray ban, nike trainers, giuseppe zanotti, ghd, hollister, gucci, bottega veneta, babyliss, vans, mac cosmetics, celine handbags, beats by dre, oakley, timberland boots, ralph lauren, soccer jerseys, herve leger, new balance, p90x workout, chi flat iron, jimmy choo shoes, longchamp, lululemon, instyler, mcm handbags, hollister  


Blogger oakleyses said...

michael kors handbags, moncler, wedding dresses, ugg boots uk, barbour, bottes ugg, canada goose uk, louis vuitton, marc jacobs, swarovski crystal, moncler outlet, moncler, ugg,ugg australia,ugg italia, louis vuitton, doudoune canada goose, juicy couture outlet, replica watches, louis vuitton, canada goose, links of london, thomas sabo, swarovski, doke gabbana outlet, hollister, moncler, lancel, michael kors outlet online, moncler, montre pas cher, juicy couture outlet, pandora charms, canada goose, karen millen, ugg pas cher, moncler, moncler, pandora jewelry, pandora jewelry, toms shoes, moncler, canada goose outlet, barbour jackets, pandora charms, supra shoes, canada goose, michael kors outlet, canada goose outlet, louis vuitton, canada goose, coach outlet, ugg,uggs,uggs canada, sac louis vuitton pas cher  


Blogger Fghkfhk Dfgaert said...

qzz0611
mulberry handbags
lebron james shoes
ysl outlet
jordan shoes
cheap mlb jerseys
burberry outlet
coach outlet
dsquared2 jeans
canada goose jackets
coach outlet
 


Blogger Stjsrty Xtjsrty said...

zzzzz2018.7.4
vibram fivefingers shoes
christian louboutin shoes
moncler online outlet
moncler outlet
jordan shoes
ralph lauren uk
oakley sunglasses wholesale
fitflops sale clearance
coach outlet
moncler jackets
 


Skrifa ummæli

© Kristinn 2005 - Powered for Blogger by Blogger Templates hits.