<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4016206\x26blogName\x3d%C3%81stin+mun+sl%C3%ADta+okkur+%C3%AD+sundur\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://stinnihemm.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://stinnihemm.blogspot.com/\x26vt\x3d-3586845363492521829', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Ástin mun slíta okkur í sundur

Rafrænt tilverustig Kristins Hermannssonar 

sunnudagur, mars 22, 2009

18:42 -

Þótt mörgum hafi þótt nóg um var EKG greinilega ekki nógu hreinræktaður LÍÚ-karlpúngur svo útgerðaríhaldið á Snæfellsnesi tefldi fram sínum eigin með flekklausa kredensa.

Ókei, kannski nettir fordómar í gangi hérna, en þetta er nú svona það fyrsta sem manni dettur í hug eftir að hafa gúglað manninn.

Er ekki bara kominn tími á að Vestfirðingar gefi Sjálfstæðisflokknum frí? Mín tilfinning er að viðhorf vestfirskra, am.k. ísfirskra, Sjálfstæðismanna hafi í gegnum tíðina verið mun mýkri en í NV-kjördæmi almennt. Annars væri forvitnilegt að vita hverning fylgi flokksins dreifist innan svæðisins. Gæti verið að fleiri fylgi XD í sveitarstjórnarmálum fyrir vestan en í landsmálum?

|

© Kristinn 2005 - Powered for Blogger by Blogger Templates hits.