<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4016206\x26blogName\x3d%C3%81stin+mun+sl%C3%ADta+okkur+%C3%AD+sundur\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://stinnihemm.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://stinnihemm.blogspot.com/\x26vt\x3d-3586845363492521829', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Ástin mun slíta okkur í sundur

Rafrænt tilverustig Kristins Hermannssonar 

laugardagur, maí 24, 2008

00:33 -

Á sinn hátt vitna skoðanaskipti Sverris Stormsker og Stefáns Hilmarssonar um hátt menningarstig þjóðarinnar. Í öðrum löndum segja poppar hverjum öðrum í mesta lagi að fara í rasskat ef þeir eru eitthvað pirraðir, á Íslandi eru málin gerð upp í ritdeilu. Þarna er fornritaarfleiðin að verki, ekki spurning!

|

fimmtudagur, maí 22, 2008

20:26 -

Þetta er e.t.v. retorík sem gengur upp á aðalfundi samtaka eigenda vídeoleiga og sólbaðsstofa í Kópavogi en mér finnst það grafalvarlegt mál þegar farið er að kynna óupplýst lýðskrum með forskeytinu „við Sjálfstæðismenn“. Ég veit að þannig Sjálfstæðismenn eru til en vonaði alltaf að þeir væru alger minnihluti.

http://www.visir.is/article/20080522/SKODANIR03/280572059/-1/SKODANIR

|

mánudagur, maí 19, 2008

22:47 -

Á góðum degi gæti franski poppsnillingurinn Sebastian Tellier verið tvífari Hálfdáns Bjarka Hálfdánssonar.

Tellier tekur þátt í Eurovision fyrir Frakklands hönd á laugardag og ætla að kjósa hann.

Vona að Ísland gefi honum douze point og Svíþjóð tapi!

Held að þetta geti jafnvel komið þeim allra stuðfötluðustu í stuð:
http://www.youtube.com/watch?v=ZoJqO1bzrCg

|

laugardagur, maí 10, 2008

23:57 -

Ef vinna ekki harðhausar hjá þessu fyrirtæki, þá veit ég ekki hvar þeir ættu að vera.

|

© Kristinn 2005 - Powered for Blogger by Blogger Templates hits.