<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4016206\x26blogName\x3d%C3%81stin+mun+sl%C3%ADta+okkur+%C3%AD+sundur\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://stinnihemm.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://stinnihemm.blogspot.com/\x26vt\x3d-3586845363492521829', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Ástin mun slíta okkur í sundur

Rafrænt tilverustig Kristins Hermannssonar 

miðvikudagur, apríl 30, 2008

22:40 -

Lyfti mér upp um þarsíðustu helgi og krassaði í brúðkaupsferð Kiddýar og Tóta. Hjónin tóku vel á móti mér í íbúð við La Boqueria markaðinn í Börsu. Eins og staðsetningin og listi þátttakenda gefur til kynna var mikið lagt upp úr góðum veitingum og huggulegheitum.

|

fimmtudagur, apríl 17, 2008

19:39 -

Mætti e.t.v. kalla þetta ný-nýrómantískt félagslegt raunsæi? A.m.k. er hluttekning blaðamannsins einlæg og honum tekst vel að fanga tíðarandann í æðrulausri frásögn tannlæknis í Kópavogi af því hvernig þarf að herða sultarólina:

"He bought an Infiniti four-wheel drive in January using Japanese yen and Swiss francs and his monthly payments have risen by around 30%. His mortgage is also partly financed with foreign currency loans. He has already cancelled a holiday in May and will work instead. "This is a typical story," he says. "My best friend is in a worse position, he just bought a company using yen and Swiss francs. I will manage because I have a flexible job, but I don't know how people on fixed incomes will cope."

He says that he has noticed an increasing number of people cancelling appointments in the past three weeks . "This is a new experience for people of my age. People just want to join the euro now. They want more stability. This is pretty tiring.""

Plebb, plebb!

http://www.guardian.co.uk/business/2008/apr/17/creditcrunch

|

sunnudagur, apríl 06, 2008

22:01 -

Forréttindi okkar skræðunjólanna eru að geta unnið í gallabuxum og strigaskóm. Góðir strigaskór eru mikil lífsgæði og geta forðað fólki frá óþægindum og stoðkerfisvandamálum. Þess vegna fór ég út í búð í vikunni til að endurnýja mína, sem voru orðnir frekar skældir eftir 6 mánaða stífa notkun og hættir að vera eins þægilegir og í upphafi.

Mér fannst þetta frekar mikið spreð eftir ekki lengri notkun en ég geng mikið og hratt og með þannig lagi að skór slitna ört – einfaldlega ekkert við þessu að gera. Síðan var mér bent á að skópar kosti álíka mikið og að fylla sæmilegan fjölskyldubíl. Samkvæmt minni tilfinningu hefur nafnverð strigaskóa staðið í stað, ef ekki bara lækkað, á síðustu árum, meðan samgöngukostnaður almennt hefur aukist mikið. Þar af leiðir að ef skór eru taldir til samgönguútgjalda hafa þeir lækkað mikið að raunvirði. Ég var svo ánægður með þetta að ég fékk mér 2 pör. Samtals liðlega 105 pund. Ætli það jafngildi tveimur bensíntönkum, einum og hálfum ef þú átt jeppa...

Mæli svo með leiðara Þorsteins Pálssonar um bensínskatta: http://www.visir.is/article/20080405/SKODANIR04/104050160/-1/SKODANIR

|

© Kristinn 2005 - Powered for Blogger by Blogger Templates hits.