<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4016206\x26blogName\x3d%C3%81stin+mun+sl%C3%ADta+okkur+%C3%AD+sundur\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://stinnihemm.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://stinnihemm.blogspot.com/\x26vt\x3d-3586845363492521829', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Ástin mun slíta okkur í sundur

Rafrænt tilverustig Kristins Hermannssonar 

fimmtudagur, október 04, 2007

13:50 -

Búinn að vera viku í Glasgow og koma nokkrum hlutum í horf. Er samt ennþá með mjög slæma internettenginu sem er náttúrlega afar bagalegt. Búinn að hringja 3svar í e-d þjónustuver en þrátt fyrir ýmsar tilraunir batnar sambandið ekki.


Á leiðinni hingað tók ég smá útúrdúr með Hilmari í Sitges og Barcelona þar sem við vorum samanlagt í viku. Það var náttúrlega algjör snilld. Áfangastaðirnir ekki af lakara taginu og félagsskapurinn góður. Var hins vegar alveg búinn á því eftir ferðina þar sem við fléttuðum saman stífri menningardagskrá og lífsins lystisemdum, af allmiklum ákafa – uhmm, uhmm, uhmm.
Hér erum við í skála Mies van der Rohe frá heimssýningunni 1929.


Svo fórum við líka í Gúrku Sir Norman Foster í London, skelltum okkur m.a.s. inn í bjór.

Gatan okkar í Sitges.

|

© Kristinn 2005 - Powered for Blogger by Blogger Templates hits.