<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4016206\x26blogName\x3d%C3%81stin+mun+sl%C3%ADta+okkur+%C3%AD+sundur\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://stinnihemm.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://stinnihemm.blogspot.com/\x26vt\x3d-3586845363492521829', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Ástin mun slíta okkur í sundur

Rafrænt tilverustig Kristins Hermannssonar 

fimmtudagur, september 29, 2005

21:20 -


Það verður bara að segjast eins og er að ég er ekki í neinu skrifstuði. En það kemur örugglega ? best að leyfa náttúrunni af hafa sinn gang í þessum efnum eins og öðrum.

Annars er fín stemmning í Glasgow og auðvitað magnað að fá breska háskólastemmningu beint í æð ? allar byggingarnar heita eftir mönnum sem hafa verið aðlaðir o.sv.frv. Þannig er spurning hvort maður eigi ekki að fríka út í því að vera ?preppy? í vetur. Það er víst mikið í tísku. Taka þetta með trompi og fá sér bláar skyrtur, röndótt bindi og vestispeysur með skjaldarmerkjum. Eins og KB-bankamenn segja, námus est lífsstílum!

Reyndar tók ég stórt skref í þessa átt um síðustu helgi þegar ég helgaði bæði laugardags- og sunnudagsmorgnum róðraliði Strathclyde. Þetta var alveg eins og í bíó, sigldum upp og niður ánna á áttæringum. Vantaði bara retróklæðnaðinn í krikketstílnum og svo gúrkusamlokur og te á eftir. Ég stefni ótrauður á róður næsta laugardag.

Það var soldið skondið að rýna í mannskapinn í róðraliðinu, og má nokkurn veginn draga menn í tvo dilka. Annars vegar eru þarna svona Gore-tex týpur, og hinsvegar virtust menn vera að sensa þetta á lífsstílslegum nótum, e.t.v. á örlítið sýnískan hátt. Reyndar var einn þarna alveg ekta, með hátt enni og beint nef, ljóshærður í blárri Oxford (eins og preppí skyrturnar kallast skv style.com) og gljáfægðum brúnum leðurskóm ? vantaði bara Triumph sportbílinn. Sá er víst búinn að nema við Strathclyde í 4-5 ár og hefur tekið róðurinn mjög alvarlega!

Verst að það eru engar myndir, ég gleymdi myndavélinni heima hjá Sigga Gunnars. En við reddum því fljótlega.
Meðfylgjandi er retrómynd af ræðurum á Clyde sem ég stal á netinu.

|

© Kristinn 2005 - Powered for Blogger by Blogger Templates hits.